شرکت همگرایان مسکن آتیه به عنوان يك مجموعه فعال در زمينه‌ مدیریت بازارسازی، تبلیغات و فروش پروژه‌های ساختمانی، از آغاز به کار خود تا به امروز ، در راسـتای فـعالیـت‌های خـدماتی خـود، عهده‌دار فروش و بازاریابی پروژه‌های فاخر بسیاری گردیده‌است ، شركت همگرايان مسكن آتيه(هما) بـا شعار مشتری مداری و اتخاذ استراتژی‌های مشتری محور، در راستای پیشبرد اهداف سازندگان محترم پروژه های ساختمانی ،در زمینه مدیریت بازاریابی ، تبليغات و فروش، با استفاده از تجربيات كارشناسان توانمند و متخصص در سال 1390 تأسيس شد.
 
 
فرصت های سرمایه گذاری
همگرایان مسکن آتیه

کشور پهناور ما ایران ; مهد تمدن ایرانی و اسلامی است و ما در طول هزاره ها و با گذار از تنگناها و فراخی ها هم چنان طلایه دار این تمدن بزرگ هستیم و امروز با شتاب گرفتن جریان تحول و توسعه اقتصادی این مرز و بوم و برای نیل به اهداف کلان توسعه در همه جنبه های زندگی یکی از موفق ترین مسیرهای آزموده شده در اقتصاد جهانی یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی را برگزیدیم ، چرا که ایمان داریم با توجه به پتانسیل های بالقوه بالا در زمینه هایی بسیار وسیع . متنوع در ایران ( گردشگری طبیعت-سلامت-زیارت) این مشارکت و سرمایه گذاری قطعا طرفین معامله را به حداکثر رضایتمندی خواهد رسانید...


اطلاعات بیشتر